Hướng dẫn kiếm tiền với Chợ Mua Bán Online

Sau đây là tổng hợp các Video hướng dẫn kiếm tiền với Chợ Mua Bán Online. Từ A-Z cho người mới bắt đầu. Nếu bạn chưa biết Affiliate là gì thì bạn cũng có thể tìm hiểu được và tự động kiếm tiền với Chợ Mua Bán Online.

Tìm hiểu về kiếm tiền Affiliate với Chợ Mua Bán Online: https://youtu.be/92nfP8HV_oc

Hướng dẫn tạo tài khoản: https://youtu.be/ULAPIq3wbik

Hướng dẫn tạo links quảng bá: https://youtu.be/PwY8dkUyy_o

Các cách thức kiếm được đơn hàng đầu tiên: https://youtu.be/INWzxIRIj2k

Lựa chọn quảng bá điện thoại hay phụ kiện điện thoại: https://youtu.be/LE9z6PyZ8_8

Link đăng kí làm cộng tác viên:

https://chomuabanonline.com/affiliate-area/

Link đăng nhập:

Links group: https://m.facebook.com/groups/321755844989774?ref=share

Link nhóm Chat (Tham gia ngay để đc hỗ trợ):
https://m.me/join/AbaWYJxA-mP1GVwH

Chúc Các Bạn Thành Công !

Leave a Reply